"Az igaz ember pedig hitből él"

A Reformáció 500. évfordulója valamint a Szociális Munka Napja alkalmából emlékünnepélyt és megemlékezést rendezett a Mezőörsi Református Egyházközség november 10-én, amelyen intézményegységünk mezőörsi, pápakovácsi, külsővati, szőci és jobaházai részlegeinek munkavállalói is részt vettek.

Luther Márton születésnapján, november 10-én került sor az ünnepi programra, ahol Szőke Barnabás református lelkész, Mezőörs polgármestere valamint Tóth Károly, a Mezőörsi Református Egyházközség gondnoka köszöntötte a megjelenteket a mezőörsi református templom előtti téren.

   

Ezt követően került sor a Reformációi és Ellenreformációi Emlékmű leleplezésére, amelyet Vass Tamás debreceni fafaragó, népi iparművész készített. A gyönyörű, értékes emlékművet Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese áldotta meg.

Az ünnepi program református Istentisztelettel folytatódott, ahol igét hirdetett Bellai Zoltán, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa, valamint Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, püspökhelyettes.

   

Ezt követően Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka tartott nívós előadást, historikus visszatekintést a Reformáció, mint nemzetmegtartó erő Magyarországon címmel.

A történelmi gondolatok után Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója majd, Beszterczey András, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője köszöntötte az ünneplő közösséget a szociális munka napján.

Ezt követően Forsthoffer Erzsébet, az Ujvári János Református Szeretetotthon igazgatója és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke is megosztotta gondolatait az ünnep alkalmából, zárszót Szőke Barnabás református lelkipásztor, Mezőörs polgármestere mondott.

A templomi program után az Ujvári János Református Szeretetotthonban folytatódott az ünnepség, ahol Dr. Szabó György, a Pápai Református Egyházmegye gondnoka mondott köszöntőt, majd szeretetvendégséggel zárult a meghitt, értékőrző mezőörsi emlékünnepély és megemlékezés.